Personale

Lærepladser til søs

Hurtigruten har 130 lærlingestillinger i syv erhverv

Hurtigruten tilbyder lærepladser som

  • sømand
  • motormand
  • skibselektriker
  • kok
  • tjener
  • receptionist
  • turguide

Ansøgning om læreplads

For at søge en læreplads hos Hurtigruten skal du sende en ansøgning direkte til uddannelseskontoret.

Hvis du er interesseret i en læreplads som kok, servitrice, receptionist eller turguide, så send en ansøgning til www.ormnn.no

Hvis du vil søge læreplads som sømand, motormand eller elektriker, så send en ansøgning til www.omf-nord.no

Praktiske oplysninger

Hurtigruten sejler på Bergen-Kirkenes-Bergen-ruten. Hver tur tager 11 dage. Lærlinge arbejder i skiftehold på 22 dage om bord, efterfulgt af 22 dage i land.

Alle, der arbejder på Hurtigrutens skibe, skal have en godkendt lægeerklæring fra en autoriseret søfartslæge.

Alle medarbejdere forventes at bære uniform i arbejdstiden. Du kan få mere information om dette hos din afdelingsleder om bord.

Rejseudgifter til og fra mønstringshavn

Hurtigruten betaler dine rejseudgifter beregnet efter den billigst mulige rejseform i Norge.

Din mønstringshavn vælges i samråd med ​​din afdelingsleder om bord.

Løn i uddannelsestiden betales i henhold til de almindelige takster, der er aftalt mellem NHO / RLF og andre relevante fagforeninger.