MS Fridtjof Nansen in Geiranger, Norway.

Videnskab, innovation og teknologi

Da vi går ind i en ny æra af bæredygtige eventyrrejser, ønsker Hurtigruten, at sætte nye standarder for hele branchen. Hurtigrutens ultimative mål er fuldstændig emissionsfri drift af vores skibe.

Ved at introducere verdens første krydstogtskibe med hybridmotorer, tager vi et stort skridt hen imod dette.

Bekæmpelse af klimaforandringer gennem innovation

Der er mere end 300 krydstogtskibe i verden. Daglige emissioner fra et enkelt krydstogtskib kan svare til emissionen fra en million biler. Det skal der laves om på.

Bekæmpelse af klimaforandringer gennem innovation

Hurtigrutens revolutionerende skibe med hybridmotorer er rygraden i det, der bliver verdens mest miljøvenlige ekspeditionskrydstogtsflåde. De er opkaldt efter legender fra polarforskningens guldalder. Det er ikke tilfældigt. Hurtigrutens rødder går tilbage til de store polarhelte, og vi har udforsket nogle af verdens mest spektakulære og krævende farvande siden 1893.

At drive teknologi og innovation fremad har hjulpet os med at overvinde enhver hindring, vi har oplevet siden dengang, og nu udgør klimaforandringerne endnu en stor udfordring, der skal overvindes. Vores svar på det er ny teknologi og innovation.

Vi bygger videre på vores 125 års banebrydende arv og udstyrer vores nye skibe med store batteripakker for at reducere emissionerne betydeligt. Desuden er skibene fyldt med banebrydende miljøvenlig teknologi og miljøløsninger samt forbedret design af skrog og forstavn.

Samarbejde, forskning og miljøovervågning

I vores stræben efter mere miljøvenlige rejser samarbejder Hurtigruten med en række teknologidrevne virksomheder. Fra store globale aktører til nye lokale virksomheder er Hurtigruten fast besluttet på at hæve standarderne og flytte grænser. Det har vi gjort sammen med den norske startup-virksomhed Blueye Robotics ved at tilføje undervandsdroner – og sådan udvider vi bogstaveligt talt vores gæsters horisont.

Hurtigruten har også længe deltaget i programmer, der overvåger og analyserer de farvande og områder, som vi sejler i. Sammen med vores gæster er vi involveret i vigtig forskning, fra registrering af isbjørne på Svalbard og logning af havvandstemperaturen langs den norske kyst til olieovervågning og antarktisk forskning.

Siden 1932 har Hurtigruten målt havtemperaturer, saltindholdsniveauer og algevækst som en del af et løbende samarbejde med Norsk Institut for Havforskning og Det Norske Institut for Vandforskning. For 80 år siden kastede vi en spand overbord for at samle prøver ind, som vi tog med hjem. Nu indsamler vi præcise vandmålinger ved hjælp af det sofistikerede sensorsystem Ferrybox. Data indsamlet af Ferrybox overføres via satellit til NIVA og bruges af forskere til at overvåge naturlige variationer i havet og den menneskelige påvirkning af verdenshavene, herunder klimaforandringer. 

Ocean Visuals er et system, der for øjeblikket er installeret ombord på MS Trollfjord. Med det avancerede laserudstyr overvåger vi altid havet for olieudslip. MS Trollfjord og MS Midnatsol har indtil videre foretaget 5 millioner målinger, der har identificeret mere end 40 tilfælde af olieudslip og to lækager fra anlæg på kysten. Den norske kystforvaltning underrettes omgående om sådanne tilfælde. Alle data fra Ocean Visuals indsamles og gøres til en open source, så alle har mulighed for at tilgå dem.

Vi er med til at styrke de områder, vi sejler i, ved at bidrage til en øget viden til borgerne. På Svalbard deltager vi for eksempel i det norske polarinstituts projekt om registrering af havpattedyr i den arktiske region (Marine Mammal Sightings Data Base). Dataene forbedrer vores overordnede forståelse for disse dyrs brug af levesteder og sæsonmæssige bevægelsesmønstre.

Gennem vores mangeårige erfaring med de arktiske og antarktiske farvande har vi set påvirkningerne af klimaforandringerne på dyrelivet og naturen – mens det skete.

Rederibranchen er en stor bidragsyder til drivhusgasemissioner. Især når det gælder SOx, NOX og CO2. Derudover bidrager andre forurenende stoffer, som partikler og sod, til global opvarmning og andre skader på miljøet. Sammen må vi gøre det meget bedre.

Øget brug af landstrøm

Ved tilslutning til landstrøm reduceres vores emissioner til nul. Hele vores flåde, som sejler langs den norske kyst, får installeret tilkobling til landstrøm inden 2021. Landbaseret elektricitet har enormt positive virkninger. Det nye landstrømsanlæg i Bergen vil alene reducere vores NOx-emissioner med 2,5 tons og CO2-emissioner med 150 tons pr. skib, hvert år.

Kombinationen af batteripakker og landbaseret strøm reducerer CO2-emissionerne med yderligere 8 procent.

Forbud mod udledninger i havet

Vi arbejder for at opretholde strenge krav vedrørende udledning i havet, herunder forbud mod udledning af madaffald, gråt og sort spildevand og ballastvand i Hjørundfjorden, Geirangerfjorden/Storfjorden og Lyngenfjorden.

Vores skibe producerer deres eget rene vand gennem afsaltnings- og rensningsteknologi ombord. Vi genbruger varmen fra motorens kølervæske og fartøjets udstødningssystemer til opvarmning af varmtvandsbeholderne ombord. Derved sparer vi strøm, der svarer til strømforbruget i 6700 husstande på et år. Vi har også introduceret ny automatisk teknologi til reduktion af madaffald, som også er en del af vores bæredygtigheds- og affaldsprogrammer.

Forbud mod tung fyringsolie

Hurtigruten står sammen med ledende miljøagenturer, som f.eks. Clean Arctic Alliance og European Climate Foundation, i spidsen for en kampagne, der vil forbyde brugen af tung fyringsolie i arktiske farvande. Efter at have sejlet i disse farvande i 125 år ser vi ingen anden mulighed. Det giver ikke mening, at øge forureningen i områder, der virkelig har brug for mindre.

Hvis I er en af vores konkurrenter, inviterer vi jer til at --klikke her-- for at underskrive det såkaldte Artic Commitment – og slutte jer til vores kamp for at ulovliggøre brugen af tung fyringsolie i arktiske farvande.