Syv nye projekter modtager økonomisk støtte

I ansøgningsrunden i november 2021 modtog vi flere ansøgninger end nogensinde før. Blandt de mange ansøgere har vi udvalgt syv projekter fra Svalbard i det høje nord til Antarktis i syd, der modtager i alt 500. 000 NOK i støtte inden jul. De projekter, der støttes, repræsenterer ikke kun en bred geografisk alsidighed, men har også forskellige temaer.

Vi støtter forskningen i spækhuggere i USA og Canada, studier af ​​havpattedyr i Antarktis, beskyttelse af den truede petrel på Galápagos, optagelse af historier fortalt af de ældste i Cambridge Bay, genopførelse af en sti til Storfjellet tæt på Nordkap, en ny bog om klimaforskning og et børneuddannelsesprojekt i Salta og Ushuaia i Argentina.

Modtagerne er:

Fundación de Conservación Jocotoco i Ecuador for beskyttelsen af den kritisk truede galápagos-petrel på Galápagos.

Galápagos-øgruppen er anerkendt af UNESCO for sin biodiversitet og endemiske arter. Biodiversiteten er truet af invasive arter, der kan betyde udryddelse af endemiske arter på øerne, herunder den kritisk truede galápagos-petrel. Invasive brombær blokerer indgange til ynglesteder, og 72 % af petrel-reder angribes af rovdyr. Jocotoco Foundation har etableret et bevaringsreservat med genopretning af hjemmehørende habitater og løbende kontrol af gnavere, der beskytter 198 huler for galápagos-petrellen for at sikre denne havfugls overlevelse.

Honningsvåg Turn og Idrettsforening & Nordkapptrappas venner (Venner af Nordkaptrapperne) for opførelsen af Nordkaptrapperne på Storfjellet i Norge

Projektet vil genskabe og opgradere stien fra Elvedalen i centrum af Honningsvåg op til toppen af Storfjellet tæt på Nordkap. Genopførelsen vil omfatte trin bygget i sten fra foden af fjeldet til toppen for at gøre fjeldet mere tilgængeligt for både besøgende og lokalsamfundet. Genopførelse af stien vil også beskytte de skrøbelige områder på fjeldet.

Maria Rossi på Svalbard for hendes bog, På tynd Is, der undersøger klimaforskning i det arktiske område.

Resultaterne og betydningen af ​​forskningen i polarområderne kan ofte være svære at forstå for dem, der ikke regelmæssigt er involveret i det videnskabelige samfund. Bogen har til formål at bygge bro over videnskløften mellem polarvidenskab og den bredere befolkning. Den vil undersøge den omfattende klimaforskning, der foregår i Arktis, og fortælle den i et engageret, inspirerende, tankevækkende sprog, som folk forstår.

Oceans Initiative i USA for deres bevarelse af de sydlige fastboende spækhuggere i Stillehavet nordvest for USA og Canada

Oceans Initiative udfører banebrydende forskning for at forstå menneskelige trusler mod den kritisk truede sydlige fastboende spækhugger (SRKW) og vejleder med hensyn til effektive genopretningsplaner. Formålet med projektet er at opbygge et omfattende værktøj til evaluering af bestandene, der ser på alle de stressfaktorer, hvalerne møder, herunder mangel på laks. Projektet vil også identificere og prioritere de sydlige fastboende spækhuggeres fødeområder med henblik på beskyttelse.

Cambridge Bay Kommune i Canada for deres interaktive lyd-app, Itqaumavit (et sted med minder) Velkomstpark.

Itqaumavit Velkomstpark er et samlingssted, hvor man kan fejre, sørge, lære og lære fra sig. Dette meget særlige sted støtter lokalsamfundet i Cambridge Bay, byder besøgende velkommen og oplyser både indbyggere og gæster. Projektet vil lave en interaktiv lyd-app, der forklarer parkens fortolkning og historie fortalt af nogle af lokalsamfundets ældste beboere.

Universidad de los Andes for deres borgervidenskabsprogrammer om Bevarelse af havpattedyr i Antarktis

Dette projekt vil give en enestående oplevelse ved at tilbyde muligheden for at deltage i praktisk havpattedyrforskning. Deltagere vil lære om havpattedyrbiologi, felt- og laboratoriemetoder skræddersyet til forskellige niveauer af viden. Aktiviteter vil omfatte informative foredrag, felt- og laboratorieforskning og fortolkning af data. Forskningsprojektet vil se på migrationsmønstre for pukkelhvaler, herunder en ny teknik: indsamling af DNA i miljøet.

Ushuaia te abraza for deres uddannelsesprogram for børn, så de kan lære mere om deres miljø og fugle i Argentina

Projektet støtter unge i Salta og Ushuaia, to byer der ligger 4.500 kilometer fra hinanden i Argentina, for at bygge bro mellem både miljøviden og kulturel bevidsthed på tværs af de to byer. Kvindelige frivillige i Ushuaia vil fylde rygsække med skoleudstyr, som de kan dele ud til børnene i Salta, en af ​​de mest ydmyge regioner i Argentina. Skoleudstyret vil lære børnene om den dyrebare natur, dyreliv og miljø i Sydargentina.