Galápagos-petrellen

Beskyttelse af kritisk truede petreller på Galápagosøerne

Fordi invasive arter truer den storslåede biodiversitet i Galápagosøgruppen, arbejder Fundación de Conservación Jocotoco på at modvirke problemet med hjælp fra Hurtigruten Foundation.

Galápagosøgruppen er berømt for sit fantastiske og rige dyreliv. Alligevel er denne fantastiske biodiversitet truet af energiske invasive arter, der forstyrrer økosystemet. Brombær, der spreder sig, og ikke-hjemmehørende rovdyr har påvirket den unikke galápagos-petrel så alvorligt, at den elegante havfugl nu er på vej til at uddø.

Galápagos-petrellen er hjemmehørende på Galápagos. Den tilbringer det meste af sin tid ved havet og vender kun tilbage til sikkerheden på øgruppen for at yngle. Det foregår i hulrum under jorden. Men her er den sikkerhed, den har kendt til i utallige generationer, hastigt ved at forsvinde.

Invasive arter ændrer balancen

Siden ankomsten af fremmede rovdyr – rotter og vildkatte – bliver galápagos-petrellernes reder plyndret i en sådan grad, at 72 % ikke får unger. Samtidigt kvæler ikke-hjemmehørende vegetation, såsom brombær, indgangene til petrellernes ynglehuler og skaber et uigennemtrængeligt krat, der forhindrer fuglene i at få adgang til hulerne i jorden, hvor de kan ruge deres æg i fred.

På grund af disse dobbelte trusler er galápagos-petrellen hurtigt gået tilbage i løbet af de sidste 60 år. Med blot 6.000-15.000 fugle tilbage er den unikke fugl nu klassificeret som kritisk truet på IUCNs rødliste.

Fundación de Conservación Jocotocos arbejde

For at beskytte og varetage galápagos-petrellens vigtige ynglesteder etablerede Fundación Jocotoco et 101 hektar stort reservat i højlandet på Isla San Cristobal i 2018. Her beskytter naturforkæmpere flere ynglekolonier. Ud over at overvåge antallet af fugle i 198 ynglehuler arbejder de dedikerede mennesker i Fundación Jocotoco for at udrydde de invasive arter.

For at reducere rovdyr bruger naturforkæmperne rottegift, der er omhyggeligt placeret væk fra vandkilder. De fanger også vildkatte på en dyrevenlig måde. Kattene sendes derefter til agenturet for regulering og kontrol af biosikkerhed og karantæne for Galápagos. Sideløbende gør naturforkæmperne regelmæssigt en storstilet indsats for at kontrollere de invasive brombær og hindbær i hver af petrel-kolonierne i reservatet og reducerer dem for at sikre, at fuglene har adgang til de huler, de har så desperat brug for.

For at støtte den altafgørende bevaring har Hurtigruten Foundation bidraget med, hvad der svarer til 62.000 kr., for at hjælpe med at finansiere lønningerne til de mennesker, der udfører arbejdet, til transport rundt på øen og til udstyr til at bekæmpe ikke-hjemmehørende planter og dyr.

Løbende genopretning af habitater med hjemmehørende arter

Sideløbende med udryddelsesindsatsen genopretter Fundación Jocotoco også området med den endemiske busk Miconia. Den hjemmehørende plante hjælper med at beskytte galápagos-petrellen med dens foretrukne habitat samtidig med, at den hjælper med at holde de invasive planter i skak. På denne måde tillader støtten fra Hurtigruten Foundation den endemiske fauna at vende tilbage og undgå at uddø, mens den genopbygger sundheden for hele Isla San Cristobals økosystem, så det kan opretholde havfugle og mennesker i al evighed.

Få mere at vide her

Læs meget mere om de unikke og fascinerende Galápagosøer på Hurtigruten Expeditions’ hjemmeside her. Hurtigruten Expeditions tilbyder en række ekspeditionskrydstogter til Galápagos med fantastiske muligheder for udforskning og eventyr – og et ekspeditionsteam ombord, der er ivrig efter at dele deres ekspertise.

Om Fundación de Conservación Jocotoco

Fundación de Conservación Jocotoco, der blev grundlagt i 1998, er en ecuadoriansk, ikke-statslig organisation, der beskytter nogle af verdens mest truede arter ved at bevare deres tilbageværende, naturlige habitater i Ecuador. De har etableret et netværk af 16 biologiske reservater, der tilsammen udgør 30.000 hektarer.