Bæredygtig drift, destinationer og dyreliv

Hurtigruten er verdens førende i kampen mod ikkebæredygtig masseturisme. Vi arbejder på at forbedre vores destinationer og kun efterlade et fodspor, vi er stolte af.

Vi går ind for strenge regler og bestemmelser, som vi pålægger os selv og andre for at forbedre vores industri som helhed. Vores gæster er opdagelsesrejsende og beviser behovet for kvalitetsoplevelser, uddannelse og forståelse som en levedygtig vej til helårsaktivitet og bæredygtig vækst. Når vi beskytter og tilføjer langsigtet værdi til de farvande, vi sejler i, og til de destinationer, vi besøger, er det ikke blot det rigtige at gøre, det er også nødvendigt for at sikre vores virksomheds eksistens og tilbud til vores gæster.

Hurtigruten er verdens største ekspeditionskrydstogtselskab, der sejler fra nordpolen til sydpolen og over hele Arktis. Vi inviterer vores gæster til at se den mest spektakulære natur og dyreliv på planeten, og de kommer til at opleve 28 UNESCO-verdenskulturarvssteder. Der følger et stort ansvar med denne førende position. Derfor stræber vi efter bæredygtig drift og destinationer gennem vores daglige drift, indkøb af forsyninger og deltagelse i organisationer. Desuden er vi fortalere for strengere love og regler. Det fodspor, vi efterlader, er et, vi er stolte af, fordi vi stræber efter at bidrage til bæredygtig udvikling og at skabe positiv forandring gennem vores handlinger og eksistens.

Hurtigruten blev grundlagt i 1893 som en livline for samfund og mennesker langs de barskeste områder på den norske kyst. Siden da har vi fortsat med at udforske verdens mest udfordrende farvande. Denne arv er vigtig for os, og vi bekymrer os meget om fremgangen i løbet af hele året og den langsigtede udvikling af alle de steder, vi besøger. Stærke lokalsamfund er med til at sikre bæredygtig brug af sårbare områder og give autentiske oplevelser. Hurtigruten bidrager til levebrødet og velfærden i små kystsamfund ved at handle lokalt og anvende lokal arbejdskraft, når det er muligt. Det er også meget vigtigt for os at arbejde på at reducere affald og bidrage til oprydninger.

Vi opfordrer kraftigt til, at alle vores underleverandører fokuserer på bæredygtig drift og kræver, at de driver virksomhed i overensstemmelse med Hurtigrutens adfærdskodeks og nogle af de centrale verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bekæmpelse af masseturisme

Et af Hurtigrutens vigtigste mål er, at bekæmpe udnyttelse og nedbrydning af steder, natur og lokalsamfund som følge af masseturisme. Når kvantiteten vinder over kvaliteten, resulterer det i, at gæsterne får dårlige oplevelser på kort sigt – og det beskadiger steder og destinationer på længere sigt. Opdagelsesrejser handler ikke om mængden, det handler om unikke oplevelser for aktive gæster. Vi har bevist, at opdagelsesrejsende er villige til at betale for kvalitetsoplevelser, uddannelse, forståelse og udvidelse af deres horisont. Vi skal stoppe med, at måle succes i antallet af turister, skibe eller hotelsenge. Vi skal i stedet måle kvaliteten og de fodspor, gæsterne efterlader.

Hurtigruten har opfordret til at stoppe masseturisme i uberørte områder. Vi arbejder for strengere regler, såsom størrelsesbegrænsninger på krydstogtskibe og begrænsning af antallet af gæster på land. Vi følger allerede selv disse retningslinjer. Vores mål er at udvikle, fremme og vedligeholde bæredygtig helårsaktivitet, i stedet for at oversvømme de værdifulde destinationer i højsæsonen og forlade dem resten af året. Dette er nøglen til at udvikle bæredygtige destinationer, blomstrende samfund og unikke oplevelser. Der er plads til at vokse, men denne vækst skal være afbalanceret og bæredygtig.

Styrkelse af lokalsamfund og -kultur

Hurtigruten respekterer og støtter oprindelige folkeslag, sætter pris på deres kultur og traditioner og opretholder et meget tæt samarbejde med de lokalsamfund, hvori vi opererer. Vi har en dyb respekt for de lokalsamfund, folk og områder, vi besøger, og sørger for, at enhver påvirkning, som både gæster og besætningen efterlader, kun er lille og forbigående. Hurtigruten vil ikke efterlade synlige eller varige tegn fra et besøg.

Hurtigruten bidrager til levebrødet og velfærden i små kystsamfund, ved at handle lokalt og købe tjenesteydelser, såsom udflugter, og anvende ingredienser fra lokale leverandører. Hurtigruten respekterer og støtter oprindelige folkeslag, sætter pris på deres kultur og traditioner og opretholder et meget tæt samarbejde med de lokalsamfund, der gør en enorm indsats for at byde vores gæster velkommen – hvor end vi kommer hen.

Hurtigruten har også forpligtet sig, til at købe de fleste af vores varer og tjenesteydelser hos lokale leverandører, og vi er helt klart den største aktør i den norske rejsebranche, som anvender lokalproduceret mad.

Norway's Coastal kitchen og mindre madaffald

Omkring 80 procent af de fødevarer og drikkevarer, vi serverer, kommer fra norske leverandører, og næsten halvdelen af disse leveres direkte fra gårde, fiskeri og producenter – med så få fødevarekilometer som muligt. Ved at handle lokalt reducerer vi transportemissionerne til et minimum og øger kendskabet til og forståelsen af lokal mad, skikke og kulturer blandt vores gæster. Når man ved, hvor maden kommer fra, sikrer man også dyrenes trivsel og får ingredienser med en sikker oprindelse.

Vores koncept Norway’s Coastal kitchen har ændret vores madkoncept ombord ved at opgive alt industrielt forarbejdet mad og fjerne udryddelsestruede arter fra vores menuer. I stedet får vores gæster velsmagende og sund mad fra lokale leverandører på hele rejsen. Vi serverer kun arter godkendt af WWF's fiskeguide, og vi blev MSC-certificeret i 2018.

Vi har forpligtet os til at reducere madaffald med 20 procent inden 2021. Vi har indført en digital registrering og måling af vores fødevareproduktion i realtid for at minimere madaffald. De første resultater viser en reduktion af madaffald på mere end 20 procent.

Respekt for natur og dyreliv

At udforske nogle af de mest spektakulære naturområder på vores planet – og observere dens unikke dyreliv – er en vigtig del af hver Hurtigruten-rejse. Med det medfølger en forpligtelse til at udforske disse steder på en respektfuld måde.

Observation af vilde dyr og fugleliv gøres på afstand, for ikke at ændre deres naturlige adfærd, og med yderste respekt for deres velvære og levesteder. I løbet af alle rejser – og forud for hver landgang – bliver alle gæster orienteret om og uddannet i lokale retningslinjer for dyreliv.

Hurtigrutens ekspeditionsteam håndplukkes, uddannes og certificeres årligt, hvilket sikrer, at alle forberedelser, landgange og møder med natur og dyreliv sker i overensstemmelse med Hurtigrutens strenge politikker og retningslinjer – som overgår alle industristandarder.

Bevarelse af miljøet

For at forbedre det fodspor vi efterlader, skal vi både forstå og konstant forbedre vores viden om det dyreliv, vi møder. Derfor deltager vi i og fremmer videnskab og forskning på flere måder. Vi bidrager til registrering af isbjørne på Svalbard, registrerer havvandstemperaturen langs den norske kyst og udfører olieudslipsovervågning og antarktisk forskning. Vores besætning og gæster fjerner også tonsvis af affald fra kysterne.

Hurtigruten er stiftende medlem af AECO, en organisation der arbejder for ansvarlig, miljøvenlig og sikker turisme i Arktis. Vi er også stolte medlemmer af IAATO, som fremmer sikre og miljøansvarlige rejser til Antarktis. Et hovedfokus for disse organisationer er at fremme offentlighedens opmærksomhed på og bekymring for bevarelsen af miljøet og de tilhørende økosystemer.

I 2015 etablerede vi Hurtigruten Foundation, der yder støtte til græsrodsbevægelser og NGO'er, som arbejder for at beskytte det naturlige miljø og kulturarven i de områder, vi sejler ind i.

Et mangfoldigt og sikkert arbejdsmiljø

Mens vi arbejder for at forbedre de destinationer, vi besøger, arbejder vi også fortsat med, at forbedre vores egen organisation. Vi er helt sikre på, at et mangfoldigt arbejdsmiljø er afgørende for Hurtigrutens succes. Vi har en nultolerancepolitik i forhold til kønsbaseret diskrimination, og 44 procent af vores medarbejdere på lederniveau er kvinder. Vi arbejder for at sikre kvinders fulde deltagelse på alle niveauer i hele vores virksomhed, og vi venter spændt på, at vores første kvindelige kaptajn bliver udpeget som en af mange i fremtiden. Hurtigruten forventer, at alle partnere og virksomheder respekterer ligestilling og giver alle samme mulighed for at opnå succes.

Hurtigruten er afhængig af et fredeligt miljø med demokratiske og effektive institutioner og et stabilt arbejdsmiljø. Vi har gennemført sikkerhedsforanstaltninger og bestemmelser for at forhindre overtrædelser af antikorruptionslove. Vores organisation har implementeret en intern politik for whistleblowing. Hurtigrutens etiske regler er kendt af alle medarbejdere, og vores leverandøradfærdskodeks er underskrevet af alle leverandører. Al drift overholder loven mod moderne slaveri.