Mere sikker, stadig sammen

Vi har indført foranstaltninger på alle Hurtigrutens ekspeditionsskibe for at reducere risikoen for COVID-19.

Vi prioriterer din sikkerhed højt

Vi prioriterer sikkerheden for vores rejsende, vores medarbejdere og de samfund, vi besøger, højt.  Sammen med eksperter inden for sundhed og sikkerhed har vi udviklet protokoller og procedurer for hele vores ekspeditionsflåde. *  

Vi evaluerer løbende vores sundheds- og sikkerhedsprocedurer og opdaterer oplysningerne på denne side. Derfor kan procedurerne blive ændret. Specifikke foranstaltninger kan variere fra rejse til rejse på grund af lokale forordninger, opdateringer af den seneste videnskabelige og medicinske rådgivning og forholdene på afrejsetidspunktet. Vi gør vores bedste for at informere dig om de specifikke foranstaltninger, der gælder for dit krydstogt inden afrejse.

 

Hvad vi gør

Vi har indført krav for ombordstigning for både rejsende og besætningsmedlemmer, der varierer efter sejlads og destination. Vi har også indført forbedrede rengørings- og desinfektionsprotokoller på skibet. Vi overvåger desuden de rejsendes og besætningsmedlemmernes helbred, og hvis der er behov for det, iværksætter vi de omfattende procedurer, som vi har etableret til forebyggelse af og respons på udbrud.

Hvad du skal gøre

Vi forventer, at man følger alle gældende rejse- eller karantænebegrænsninger, man måtte være underlagt, hvad enten man er hjemme eller på sin ekspeditionsdestination. Vi beder alle rejsende om at være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og følge procedurerne for at informere vores personale, hvis man udvikler nogen symptomer.

Positiv Covid-test inden ombordstigning? Læs mere om vores afbestillingsregler her

Vores ombordstigningsprocedurer og krav kan være strengere end de nationale regler. Derfor er det vigtigt at læse nedenstående information for at få et overblik over vores procedurer og krav. 

COVID-19-rejsekort

Brug vores interaktive kort til at holde dig opdateret om, hvilke områder der er åbne i forhold til at rejse og få detaljer om eventuelle, potentielle indrejsekrav.

 

Sådan begynder din Hurtigruten-ekspedition

Herunder findes de vigtigste krav for ombordstigning. Screeningsprocessen ved ombordstigning kan variere fra rejse til rejse på grund af lokale forordninger, de seneste videnskabelige og medicinske råd og forholdene på afrejsetidspunktet. Instruktioner fra lokale sundhedsmyndigheder og lovændringer kan også påvirke vores procedurer, og hvordan vi håndterer specifikke sager. Inden afrejsedatoen gør vi vores bedste for at informere om de seneste krav for krydstogtet, hvis der foretages væsentlige ændringer inden sejladsen. 

Ekspeditioner til Galápagosøerne

 • Alle rejsende på 6 år og derover skal bevise, at de har fuldført deres primære vaccinationsserie mod COVID-19. En gyldig QR-kode eller certifikat accepteres. 

Resten af verden

 • Vi kræver, at alle rejsende på tolv år og derover har fuldført deres primære vaccinationsserie mod COVID-19 med WHO-godkendte vacciner eller i overensstemmelse med lokale forordninger for det sted, man rejser til, alt efter hvad der er strengest.
 • Der kræves ikke længere en boostervaccination for at gå ombord på vores skibe. Visse lande kan dog kræve en boostervaccine for indrejse. Tjek venligst inden afrejse.

Hva er en primær vaccinations serie?

Man anses for at have fuldført sin primære vaccinationsserie 14 dage efter at have modtaget sidste dosis af en WHO-godkendt vaccine. Bemærk venligst: En primær vaccinationsserie henviser til det indledende antal krævede doser. Det inkluderer ikke booster-vacciner. For eksempel består den primære serie af Moderna eller Pfizer af to doser.

Vaccinen og vaccinationscertifikatet skal være i overensstemmelse med lokale regler i det område, der sejles i.

Hurtigruten Expeditions forbeholder sig ret til at nægte ombordstigning for rejsende, der ikke opfylder de gældende regler for hvert land under sejladsen på tidspunktet for ombordstigning.

Hvis man ikke kan blive vaccineret, bedes man kontakte os for at drøfte muligheden for at ombestille. Hvis rejsen blev bestilt inden vedtagelsen af denne politik, 1. juli 2021, og man ikke kan blive vaccineret inden afrejsen eller ikke kan forevise det krævede bevis, bedes man kontakte os for at tale om sine muligheder for refusion eller ombestilling til en fremtidig rejse.

Vaccinationskravet gælder ikke for rejser med Hurtigrutens Den norske kystrute.

Dokumentation for at være blevet rask

For at kunne dokumentere at være blevet raske efter COVID-19 skal rejsende fremvise et certifikat for en positiv PCR eller antigen/kviktest. En positiv test tillades kun , hvis man kan vise et certifikatet, der dokumenterer, at man er blevet rask inden for 10 dage og højst 90 dage inden ombordstigning.

Alle rejsende skal overholde vores vaccinationspolitik, også selvom de fremviser et certifikat, som dokumenterer at de er blevet raske.

Formularer til ombordstigning

Du kan blive pålagt at udfylde visse formularer i løbet af ombordstigningen. Man modtager mere information i rejsedokumenterne, som man får tilsendt 3-4 uger inden ekspeditionskrydstogtet.

Vores standardformularer kræves fortsat på alle ekspeditionskrydstogter, herunder en lægegodkendelse til fjerne destinationer som Antarktis, Nordvestpassagen, Nordøstgrønland og transatlantiske sejladser.

Nægtet ombordstigning - eksklusionspolitik

Under ombordstigningsprocessen kan man blive nægtet adgang, hvis man ikke opfylder kravene i vores procedurer. Vi gør særligt opmærksom på følgende: 

 • Rejsende, der ikke overholder vaccinationspolitikken, nægtes ombordstigning. 
 • Rejsende, der tester positivt for COVID-19 eller har et ikke-endegyldigt testresultat, nægtes ombordstigning. 
 • Efter en lægefaglig vurdering kan rejsende blive nægtet at gå ombord, hvis de oplever nye symptomer på følgende:

  • Hoste
  • Åndenød
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Feber eller kulderystelser
  • Tab af smags- eller lugtesans
  • Opkastnig eller diarré

Livet ombord

Mundbind ombord

Vi råder alle rejsende på fem år og derover til at bære et medicinsk mundbind, når de bevæger sig rundt på skibet.

Mundbind forbliver obligatoriske, når man går ombord eller fra borde, i Nordamerika.

Rejsende kan blive bedt om at bære mundbind, hvis der er et stort antal positive tilfælde ombord.

I øjeblikket skal skibets besætning bruge mundbind**.

Rengøring og hygiejne

Vi har forbedret vores standardpraksisser med yderligere rengøringsprotokoller for at reducere risikoen for COVID-19 og andre infektionssygdomme.

Alle offentlige rum rengøres og desinficeres regelmæssigt hele dagen, og hånddesinfektionsmidler er tilgængelige overalt på skibet. Vi har øget hyppigheden af alle rengøringsprocedurer, især i områder med høj berøring og wellness-faciliteter.

Gæstekahytter rengøres og desinficeres dagligt. Vores rengøringspersonale er udstyret med personlige værnemidler og er trænet i nye metoder for at reducere risikoen for covid-19.

Medicinske tjenester

Vores ekspeditionsskibe har et lille hospital, der er tilgængeligt døgnet rundt. Hvert skib har et lægefagligt team med en læge og mindst én sygeplejerske, der døgnet rundt understøttes af dedikerede eksperter på land. Vores sundhedspersonale kan udføre en kviktest eller PCR COVID-199***-test ombord og er trænet i forebyggelse af og respons på udbrud. 

 

Testing

Man kan blive bedt om at blive testet ombord i løbet af krydstogtet. Yderligere test kan være påkrævet, for eksempel hvis et positivt tilfælde opdages i løbet af krydstogtet. 

Positive test, isolation og karantæne

De rejsende anmodes om at isolere sig i deres kahyt og straks ringe til receptionen, hvis de oplever nogen symptomer på COVID-19, herunder hoste, åndenød, vejrtrækningsbesvær, feber eller kulderystelser, nyt tab af smags- eller lugtesans, opkastning eller diarré. Skibets lægefaglige personale udfører en COVID-19-hurtigtest, hvis rejsende eller besætningsmedlemmer udvikler symptomer svarende til COVID-19. Hvis der bliver behov for det, har vi grundige procedurer på plads for forebyggelse og respons på smitteudbrud.

Da COVID-19-pandemien stadig er under udvikling, vurderer vi løbende vores procedurer for isolation og karantæne. Vores procedurer er baseret på lokale love, lægefaglige råd og risikovurderinger. Isolations- og karantæneperioderne kan blive reduceret eller fjernet og kan afhænge af ekspeditionskrydstogtets lokation.

I øjeblikket har vi følgende standarder:

Mistanke om COVID-19

Rejsende, der udviser symptomer på COVID-19, testes af skibets læge. Hvis testresultatet er positivt eller usikkert, kaldes de lokale myndigheder til skibet for at udføre en officiel test.

Hvis den rejsende tester positiv, skal vedkommende gå i isolation på en af ​​de større øer i syv dage eller indtil vedkommende testes negativ, alt efter hvad der kommer først. Isolationsperioden regnes fra tidspunktet for det officielle testresultat.

Nære kontakter

 • Rejsende, der anses for at være nær kontakt, vil blive testet. Forudsat at testen er negativ, kan de fortsætte rejsen. Hvis de testes positive, skal de gå i isolation, som beskrevet ovenfor.

Positive COVID-19-tilfælde

 • Rejsende, der testes positive for COVID-19, skal isolere sig i en periode på 5 x 24 timer fra tidspunktet for symptomdebut.
 • Rejsende, der tester positive for COVID-19, skal isolere sig i en periode på 5 x 24 timer fra tidspunktet for deres første positive test.
 • Rejsende, der testes positive, flyttes til en singlekahyt, hvis en sådan er tilgængelig. Hvis der ikke er nogen singlekahyt tilgængelig, skal de isolere sig i deres nuværende kahyt.
 • Rejsende i isolation skal tage en antigentest på dag tre og fire. De må bryde isolationen på dag fire, hvis begge test er negative. Hvis en antigentest giver et positivt resultat, skal den rejsende blive i isolation. (Bemærk venligst: Gæster på Antarktis-sejladser skal isolere sig i 5 x 24 timer og vil ikke blive testet på dag 3 og 4 på grund af chilenske og argentinske regler.)
 • Rejsende må forlade isolation på dag fem, hvis de er feberfri i 24 timer uden brug af feberdæmpende medicin og andre symptomer er blevet bedre. Der er ingen krav om yderligere test.
 • Rejsende, der forlader skibet, inden de har afsluttet deres isolationsperiode, skal muligvis isolere sig i land i henhold til lokale forordninger. Isolationsperioden er forskellig fra land til land, hvilket betyder, at personer kan være nødt til at være i isolation i mere end fem dage i alt.
 • Rejsende kan gå i land for egen regning eller blive ombord som beskrevet ovenfor.

Udforskning på land

Aktiviteter, landgange og udflugter i land

Vi følger alle krav fra lokale myndigheder og lokalsamfund, når vi udforsker på land, og justerer vores planer og procedurer efter behov. I visse tilfælde kan det betyde, at nogle aktiviteter eller selvstændig udforskning er begrænset.

Disclaimer

* Selv med infektionskontrolprocedurer på plads er der nogle uundgåelige risici for passagerer og ejendom forbundet med ekspeditionsrejser. Det kan for eksempel være sygdom, der er forårsaget af eksponering for vira, bakterier eller patogener, herunder coronavirus, på trods af screening og test og andre foranstaltninger, vi har taget for at reducere disse risici.  

Hvis en person ombord på et skib tester positivt for COVID-19 og / eller udvikler symptomer på COVID-19, kan lokale myndigheder kræve karantæne på mindst syv dage af alle personer på skibet enten ombord eller andet sted. Hurtigruten Expeditions har ingen kontrol over sådanne krav og skal overholde ordrer, der kommer fra de lokale myndigheder.  

Hurtigruten Expeditions er ikke ansvarlig for krav og / eller skader, der opstår som følge af eller relateret til en eksponering for coronavirus og / eller pådragelse af en sygdom som resultat af en sådan eksponering, herunder, men ikke begrænset til, COVID-19, af passagerer eller en anden person. 

**Vores ekspeditioner til Galápagosøerne følger COVID-19-regler fastsat af den ecuadorianske regering.á Derfor gælder dette ikke for ekspeditioner ombord på M/S Santa Cruz II.
***PCR-test er ikke tilgængelig ombord på M/S Santa Cruz II.